Kas mēs esam

SIA KrāslavaD maizes ceptuve

SIA ''Krāslava D'' ir dibināta 1996.gadā 16.decembrī kā paju sabiedrība. 2005. gada 11.februārī paju sabiedrība tika pārreģistrēta komercreģistrā kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

SIA ''Krāslava D'' galvenie pamatdarbības veidi ir mazumtirdzniecība,sabiedriskā ēdināšana, maizes, konditorejas un kulinārijas izstrādājumu ražošana, nekustamā īpašuma telpu noma,tirgus pakalpojumi. Kopumā ir reģistrētas 13 struktūrvienības, kur nodarbināti 75 darbinieki.

Energoefektivitātes paaugstināšana

2011. gada 16. martā SIA Krāslava D noslēdza līgumu Nr.KPFI-6/5 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta ''Energoefektivitātes paaugstināšana un oglekļa dioksīda emisiju samazināšana SIA 'Krāslava D' ražošanas ēkā Raiņa iela 13, Krāslavā, Krāslavas novadā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir kompleksu pasākumu veikšana SIA “Krāslava D” ražošanas ēkā . Plānots sasniegt kopējo CO2 emisiju samazinājumu 61410 kgCO2/gadā un siltumenerģijas samazinājumu par 28,24%.
Projektu paredzēts īstenot 2011 gadā. Projekta kopējas izmaksas ir 164312,68 LVL.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums sastāda 55830,00.

Izbraukuma seminārs

15.09.2011 pēc adreses Raiņa 13 , Krāslava sadarbībā ar  SIA "Vides investīciju fonds" notika izbraukuma seminārs   "Sekmīgas vides projektu realizācijas piemēri un pieredze" . Semināra dalībnieki iepazīstināti ar projekta īstenošanu.

Projekts veiksmīgi īstenots

PROJEKTS NR. KPFI-6/5 ''Energoefektivitātes paaugstināšana un oglekļa dioksīda emisiju samazināšana SIA 'Krāslava D' ražošanas ēkā Raiņa iela 13, Krāslavā, Krāslavas novadā”       pabeigts 2011 gadā.

Veikta ārsienu un jumtu siltināšana,  koka logu un ārdurvju nomaiņa , apkures sistēmas rekonstrukcija. Kvēlspuldžu nomaiņa uz energoefektīvam spuldzēm.   Rezultātā ēkai tiks samazināts elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš . Uzlabots vizuālais izskats.CO2 izmešu daudzumu plānots samazināt par 61.41 tonnām/gadā.